A T E L I E R   A 4
ATELIER A4 - Projekt

Snížení energetické náročnosti MŠ Kudrnova141
Lokalita: Praha 5 - Motol
Datum: 2014 - 2017
Investor: MČ Praha 5
Projektant: Atelier A4 s r.o.
Zpracované projekty: PD pro provádění stavby
PD zadání stavby
Datum realizace: 2015 a 2018
Realizace:
 


abz.cz
   COPYRIGHT © 2005-2023 - ING. JOSEF VAČKÁŘ AKTUALIZACE - 08/2023