A T E L I E R   A 4
ATELIER A4 - Kontakty

Atelier A4 s.r.o.:
Sídlo: Ruská 971/92, 100 00 Praha 10
Provozovna: Bělohorská 67, 169 00 Praha 6
Korespondenční adresa: Bělohorská 67, 169 00 Praha 6
  
IČO: 271 671 19
DIČ: CZ27167119
Datová schránka: ygfnw5y
web: www.ata4.cz
e-mail: ata4ata4.cz
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
č.ú.: 191292607/0300
Mapa:

Jednatelé společnosti:
Ing.arch. Richard Homolka
tel.: 603 532 646
e-mail: homolkaata4.cz
Autorizovaný architekt ČKA 02 997
Ing. Vladimír Pöschl
tel.: 737 821 867
e-mail: poschlata4.cz
Autorizovaný inženýr ČKAIT 0010638
Ing. David Reichl
tel.: 731 462 060
e-mail: reichlata4.cz

Team A4:
Ing.arch. David Jirásek
tel.: 776 090 353
e-mail: jirasekata4.cz
Ing. Jan Kasal
tel.: 605 519 209
e-mail: kasalata4.cz
Ing. David Reichl, ml.
tel.: 774 641 956
e-mail: reichldata4.cz
Ing. Josef Vačkář
tel.: 731 444 269
e-mail: vackarata4.cz
Ing. Jindřich Zárobský
tel.: 603 846 025
e-mail: zarobskyata4.cz

Zázemí, účetnictví:
Stanislava Doktorová
tel.: 721 362 020
e-mail: doktorovaata4.cz
abz.cz
   COPYRIGHT © 2005-2023 - ING. JOSEF VAČKÁŘ AKTUALIZACE - 08/2023