ATELIER A4 S.R.O.
SÍDLO: Ruská 971/92, 100 00 Praha 10
PROVOZOVNA: Bělohorská 67, 169 00 Praha 6
IČO: 27167119, DIČ: CZ27167119, T: 233359378, F: 233313147, W: www.ata4.cz, E: ata4@ata4.cz

abz.cz

Atelier A4 s.r.o. byl založen v roce 2004 třemi společníky, kteří mají z předchozí praxe zkušenosti s projektováním rozmanitých druhů staveb od drobných staveb po rozsáhlé komplexy nemocnic a zdravotnických zařízení. Cílem bylo vytvoření zázemí a větší flexibilita při zpracování rozsáhlejších zakázek.

Hlavním předmětem podnikání firmy je projektová činnost v investiční výstavbě zpracovávaná ve stupních přípravy zakázky, studie stavby (STUDIE), dokumentace pro územní řízení (DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DPS), dokumentace provedení stavby (DPS) a příprava na kolaudaci. Nedílnou součástí je inženýrská činnost včetně zastupování klienta před dotčenými orgány státní správy.

V případě potřeby vytváříme pro reklamní účely vizualizace navrhovaných staveb pomocí programů ArchiCAD a Artlantis Studio.

Charakteristika činnosti:

Projektová činnost ve výstavbě.
Inženýrská činnost v investiční výstavbě.


Pojištění odpovědnosti za škodu:

Pojistná částka 10 mil. Kč – Kooperativa Pojišťovna a.s.