A T E L I E R   A 4
ATELIER A4 - O nás

Stabilní tým inženýrů a architektů, společnosti založené roku 2004, se zabývá komplexní projekční činností v investiční výstavbě ve veřejném i soukromém sektoru ve všech stupních projektové dokumentace – příprava zakázky (PZ), dokumentace návrhu stavby (DNS), dokumentace pro územní řízení (DÚR), dokumentace pro stavební řízení (DSP), dokumentace provedení stavby (DPS), dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ), výkon autorského dozoru generálního projektanta (ADGP), příprava na kolaudační řízení a spolupráce při kolaudačním řízení. Nedílnou součástí je inženýrská činnost včetně zastupování klienta před dotčenými orgány státní správy.

V případě potřeby zajišťujeme pro reklamní a marketingové účely profesionální vizualizace navrhovaných záměrů.

Charakteristika činnosti:
Projektová činnost ve výstavbě.
Inženýrská činnost v investiční výstavbě.

Pojištění odpovědnosti za škodu:
Pojistná částka 10 mil. Kč – Kooperativa Pojišťovna a.s.


abz.cz
   COPYRIGHT © 2005-2023 - ING. JOSEF VAČKÁŘ AKTUALIZACE - 08/2023