ATELIER A4 S.R.O.
SÍDLO: Ruská 971/92, 100 00 Praha 10
PROVOZOVNA: Bělohorská 67, 169 00 Praha 6
IČO: 27167119, DIČ: CZ27167119, T: 233359378, F: 233313147, W: www.ata4.cz, E: ata4@ata4.cz

abz.cz

Víceúčelová hala TVG Drystar

Lokalita: Praha 10 - Hostivař
Datum: 2006 - 2007
Investor: Haerdtl reality s.r.o.
Autorský návrh: Architektura, s.r.o.
ing.arch. David kraus
Projekt: Atelier A4 s r.o.
Zpracované projekty: VIZ - Vizualizace
DÚR - Dokumentace pro územní řízení
DSP - Dokumentace pro stavební povolení
DPS - Dokumentace provedení stavby
INŽ - Inženýring
Datum realizace: 2007 - 2008
Vizualizace
 
Realizace