ATELIER A4 S.R.O.
SÍDLO: Ruská 971/92, 100 00 Praha 10
PROVOZOVNA: Bělohorská 67, 169 00 Praha 6
IČO: 27167119, DIČ: CZ27167119, T: 233359378, F: 233313147, W: www.ata4.cz, E: ata4@ata4.cz

abz.cz

Obytný soubor Lofty Palmovka

Lokalita: Praha 8
Datum: 2004 - 2005
Investor: CERKOVA s.r.o.
Autorský návrh: Masák & Partner s.r.o.,
ing.arch. Jakub Masák, dipl.ing. Pavel Prouza"
Projekt: Atelier A4 s r.o.
Zpracované projekty: DPS - Dokumentace provedení stavby
Datum realizace: 2004 - 2006
Realizace