A T E L I E R   A 4
ATELIER A4 - Projekt

Generální obnova areálu BC AV ČR181
Lokalita: České Budějovice
Datum: 2019 - 2023
Investor: Biologické centrum AV ČR
Autorský návrh: Atelier A4 s.r.o., A8000
Projektant: Atelier A4 s r.o., Systeming CZ
Zpracované projekty: Studie
PD pro územní řízení
PD pro stavební povolení
PD pro provádění stavby
PD zadání stavby
Datum realizace: 2021 - 2023
Náhledy:
 
Realizace:
 


abz.cz
   COPYRIGHT © 2005-2023 - ING. JOSEF VAČKÁŘ AKTUALIZACE - 08/2023