A T E L I E R   A 4
ATELIER A4 - Projekt

VIVUS Kolbenova - objekt A175
Lokalita: Praha 9
Datum: 2019 - 2023
Investor: Právnická osoba
Autorský návrh: ABM ARCHITEKTI s.r.o.
Projektant: Němec Polák s.r.o., Atelier A4 s r.o.
Zpracované projekty: PD pro stavební povolení
PD pro provádění stavby
Náhledy:
 


abz.cz
   COPYRIGHT © 2005-2023 - ING. JOSEF VAČKÁŘ AKTUALIZACE - 08/2023