ATELIER A4 S.R.O.
SÍDLO: Ruská 971/92, 100 00 Praha 10
PROVOZOVNA: Bělohorská 67, 169 00 Praha 6
IČO: 27167119, DIČ: CZ27167119, T: 233359378, F: 233313147, W: www.ata4.cz, E: ata4@ata4.cz

abz.cz

Sportovní a relaxační centrum Lipno

Lokalita: Lipno
Datum: 2009 - 2010
Investor: Obec Nová Pec
Autorský návrh: Atelier A4 s r.o.
Projekt: Atelier A4 s r.o.
Zpracované projekty: VIZ - Vizualizace
STU - Studie
DÚR - Dokumentace pro územní řízení
DSP - Dokumentace pro stavební povolení
Vizualizace