ATELIER A4 S.R.O.
SÍDLO: Ruská 971/92, 100 00 Praha 10
PROVOZOVNA: Bělohorská 67, 169 00 Praha 6
IČO: 27167119, DIČ: CZ27167119, T: 233359378, F: 233313147, W: www.ata4.cz, E: ata4@ata4.cz

abz.cz

Bytový dům Hillebrantova

Lokalita: Praha 5 - Košíře
Datum: 2006 - 2007
Investor: Atelier A4 s r.o.
Autorský návrh: ing. Arch. Kristina Ullmanová
Projekt: Atelier A4 s r.o.
Zpracované projekty: STU - Studie
DÚR - Dokumentace pro územní řízení
INŽ - Inženýring
Vizualizace