ATELIER A4 S.R.O.
SÍDLO: Ruská 971/92, 100 00 Praha 10
PROVOZOVNA: Bělohorská 67, 169 00 Praha 6
IČO: 27167119, DIČ: CZ27167119, T: 233359378, F: 233313147, W: www.ata4.cz, E: ata4@ata4.cz

abz.cz

Rekonstrukce terasy v Rogoznici

Locality: Rogoznica, Chrovatsko
Date: 2011
Investor: Právnická osoba
Author of design: Atelier A4 s r.o.
Project: Atelier A4 s r.o.
Processed projects: VIS - Visualization
STU - Study
Visualization