A T E L I E R   A 4
ATELIER A4 - Projekt

Rekonstrukce kulturního domu Čistá157
Lokalita: Čistá u Rakovníka
Datum: 2017 - 2018
Investor: OÚ Čistá
Autorský návrh: Atelier A4 s r.o.
Projektant: Atelier A4 s r.o.
Zpracované projekty: Studie
Vizualizace
PD pro územní řízení
PD pro stavební povolení
PD pro provádění stavby
PD zadání stavby


abz.cz
   COPYRIGHT © 2005-2023 - ING. JOSEF VAČKÁŘ AKTUALIZACE - 08/2023